Professional University Essay – Could it possibly be a Scam?
می 2, 2019
The Ideal Strategy for Easy Book Report Books
می 3, 2019

Wat moet er gedaan worden vanwege het gedrag in de bestuurskamer te vernieuwen? | Virtual boardroom

Krachtig gedragsbeheer karaf het verschil maken. Wanneer een CEO en dezelfde bestuursvoorzitter bijvoorbeeld een messcherp niveau betreffende vertrouwen en onderling vertrouwen hebben, zullen zij eerder “wolken bij de horizon” eerder en meer openlijk met mekaar delen en samenwerken vanwege prestatievermindering bij voorkomen. Plus wanneer individuele bestuursleden openhartig en constructief kunnen uitkomen, maar met een gezonde, sceptische en uitdagende manier zonder angst voor vergelding of emotionele reacties, word betere beslissingen genomen in de langetermijnbelangen van de organisatie. Er is een aantal strategieën deze een organisatie kan gebruiken om het gedrag van bestuurders wanneer individu plus als collectief te herzien. Sommige daarvan zijn:

  • “Rekruteren voor karakter en trainen voor competentie. ” Regelmatig benaderen besturen het nomineren van bestuurskandidaten andersom – ze streven naar bestaande competenties boven specifieke vaardigheden tijdens het nominatieproces plus proberen hun karakter vorm te aanreiken zodra de directeur ben benoemd. Een bestuurder karaf zeer bekwaam zijn bij een soort competentie maar toch arm van karakter en gedrag. En het is erg mogelijk om een directeur te trainen in de vaardigheden die nodig zijn aan een bestuurspositie – het is erg bijna onmogelijk om te trainen aan karakter zodra iemand al op jij bord zit.
  • Zorg voordat een governancestructuur die gedrags- en karakteraspecten in het benoemingsproces zal vergemakkelijken. Dat houdt bij dat toekomstige bestuurders, benoemingsorganen en comités worden geven van duidelijke verwachtingen rond bestuurskamergedrag, naast specifieke informatie over een rollen en verantwoordelijkheden met een bestuurder.
  • Zorg ervoor dat gedrag en karakter percentage uitmaken met het jaarlijkse evaluatieproces. Het meeste besturen ondergaan momenteel een jaarlijks evaluatieproces. Sedert vragen in uw evaluatie erbij plaatsen betreffende het gedrag van de directie, relaties en aspecten van de karakter, zal dit beslist licht schijnen op deze problemen in uw directiekamer en een mechanisme bieden om een dialoog met te starten over hoe ze bij te lossen.
  • Zorg datgene een deel van het trainingsbudget met het bord besteed wordt aan soft skills – niet alleen aan ‘harde’ structurele plus procesvaardigheden.
  • Informeer potentiële plus bestaande bestuurders management board over de gedragsverwachtingen betreffende het bestuursmandaat. Dit houdt onder langduriger in dat deze elementen worden opgenomen in de taakomschrijving voor bestuurders.
  • Bepaal een optimale competentie en gedragsmatige mix aan uw bord.
  • Gebruik hulpmiddelen om het karakter plus het gedrag van toekomstige en bestaande bestuurders te bepalen. Daarginds bestaan een reeks van dat soort tools beschikbaar bij de markt. (Zie hier beneden: wat zijn enkele hulpmiddelen plus middelen deze borden kunnen helpen het gedrag van de directie te vernieuwen? )

board software

Wij willen stuk voor stuk naar een bestuursvergadering gaan waar beslist groep bekwame mensen kwesties bespreekt plus elkaar met constructieve manieren uitdaagt door beslissingen juist te keuren voor u welzijn betreffende de organisatie. Het bord is beslist team en bestaat net als allemaal andere uit individuen met hun eigen stijlen, attitudes en gedrag. Een goede leerstoel zullen dit waarnemen en ernaar streven de beste uit elk bestuurslid naar voren te halen. Er beheersen ook momenten zijn datgene ze conflicten of slecht gedrag in de bestuurskamer moeten beheren. Wij hebben een paar tips gegeven over hoe om te gaan aan bepaalde specifieke gedragingen dat u op bestuursvergaderingen moet gaan tegenkomen. Een van het beste manieren om aardig gedrag aan te moedigen is door een gedragscode te bezitten voor bestuursleden waar allemaal zich aanmeldt. Het behandeling van dezelfde gedragscode die is afgestemd op het waarden van de organisatie helpt de toon met de top te zetten en beïnvloedt de cultuur van het organisatie op een positieve manier.

Call Now Button